Gratis proefles: 06 - 53 24 14 45

Ontstaan van de Associatie

 

Associatie

Op 7 September 1974 heb ik de Associatie opgericht. In het verleden hebben we met veel succes lesgegeven volgens het systeem van Wang Kiu, maar sinds wij overtuigd zijn geraakt van de kwaliteiten van het systeem van Wong Shun Leung, wordt er in dit systeem lesgegeven.

Het doel van de associatie is haar leden de praktische kant van de Wing-Chun Kung-Fu gevechtskunst alsmede de tot deze gevechtskunst behorende filosofie en sociale geestelijke instellingen trachten bij te brengen.

Assistenten en Leraren

De Associatie heeft in de loop der jaren vele (assistenten en leraren) opgeleid. Het zijn er teveel om ze allemaal bij naam te noemen. Maar bij deze gelegenheid wil ik ze alsnog bedanken voor hun inzet en loyaliteit ten opzichte van de Associatie. Zij hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de bekendheid en de kwaliteit van de Associatie. Velen zijn hun eigen weg gegaan en hebben hun eigen scholen of organisaties opgericht (zie foto).

Het Sparren / Handschoenen

Het sparsysteem met de handschoenen heb ik zelf ontwikkeld. Mensen kunnen hier kritiek op hebben, maar uit ervaring weet ik dat het in grote mate aan ons succes heeft bijgedragen. Het sparren is een belangrijk onderdeel voor zowel de fysieke als de mentale ontwikkeling van de leerlingen.

Laten wij niet vergeten dat Wong Shun Leung voordat hij aan het Wing-Chun begon 2 jaar heeft gebokst.

Rob Vogel sr.

Wang Kiu Deel 1

Geschiedenis van de Associatie - Deel 1

De Wang Kiu periode (1974 – 1993)

Wang Kiu is de grondlegger van het Wing-Chun Kung-Fu in Nederland.

Met de technieken die ik van Wang Kiu door prive lessen (1974) heb verkregen, toe gepast in de Kung-Fu school die ik toen had.

Zo doende kon ik alle rust en tijd mijn school ombouwen in een Wing-Chun school.

Daar ontwikkelde ik het spar systeem die wij tegenwoordig nog steeds beoefenen.

Door de jaren heen heeft de Associatie veel succes gekend. Persoonlijk ben ik Wang Kiu dankbaar wat hij mij heeft bij gebracht op het Wing-Chun gebied. Hij is en blijft mijn leraar en zal hem altijd respecteren

Deel 1 heb ik af gesloten na de kennis making met Wong Shun Leung

Geschiedenis van de Associatie - Deel 2

De Wong Shun Leung / Barry Lee periode (1993 – heden)

Via Wang Kiu ben ik in contact gekomen met Wong Shun Leung. Door de gesprekken met hem besefte ik, dat ik met zijn systeem en methodiek van lesgeven veel verder in het Wing-Chun Kung-Fu kon komen.

Het resultaat was dat de Associatie gedurende drie opeenvolgende jaren een seminar kon organiseren met Wong Shun Leung.

Eens per jaar een seminar is natuurlijk bij lange na niet voldoende om zijn systeem eigen te maken. Een groot keerpunt is daarom geweest dat Wong Shun Leung Barry Lee (naar mijn gevoel de beste leerling van WSL) naar voren schoof om ons te trainen in zijn systeem.

De Associatie heeft veel geïnvesteerd in het Wong Shun Leung / Barry Lee systeem.Twaalf jaar lang is Robert jr. met assistenten regelmatig in het weekend naar Duitsland gereisd om bij Barry Lee te trainen. En vele malen is Barry Lee voor een week naar Nederland gekomen om het kader les te geven. Barry Lee is een perfectionist; zijn technisch kunnen is van een ongekend niveau. De manier waarop hij lesgeeft, is zoals hij les van Wong Shun Leung heeft gekregen, zonder veranderingen.

Het gevolg is groot geweest voor de Associatie. De Associatie is wat aantal leerlingen betreft groter dan ooit (Deel 1). De leerlingen en het kader blijven vele malen langer bij de Associatie dan voorheen. Dit is te danken aan de opbouw en kwaliteit die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. De Kernploeg maakt een belangrijk onderdeel daar van uit. Robert jr. en assistenten zullen er voor zorgen dat het systeem van Wong Shun Leung en Barry Lee door wordt gegeven aan de komende generaties die geïnteresseerd zijn in deze prachtige vechtkunst.

Barry Lee / Wong Shun Leung Deel 2
Associatie Logo

Logo Associatie

De vormgeving van het logo is van mijzelf.

De Chinese karakters zijn van Wang Kiu.

Wong Shun Leung en zijn leerling Barry Lee noemen het systeem Ving Tsun.

Ik blijf de naam Wing Chun gebruiken.

Ik kan en wil mijn afkomst niet verloochenen door Wing Chun te veranderen in Ving Tsun.

Volgens Wong Shun Leung is de naam Wing- Chun zelfs dichter bij het originele woord dan Ving Tsun.

Uit respect voor Wang Kiu blijf ik zijn chinese karakters gebruiken in ons logo.

Robert Vogel senior

Associatie Wing-Chun Kung-fu Nederland

Robert Vogel jr.

Mijn zoon Robert jr. is begonnen toen hij 7 jaar oud was. er waren toen nog geen kinderen op les. De reden dat ik hem op les nam was om hem fysiek en mentaal sterker te maken. Hij was namelijk te vroeg geboren (7 maanden) en verbleef daarna 3 maanden in een couveuse. Hij heeft het niet makkelijk gehad. Hij is voornamelijk getraind door Vicky Abbink en de gebroeders Brent en Erik Batstra. Zijn belangrijkste mentor / leraar is Barry Lee, topleerling van Wong Shun Leung. Het is als vader een groot voorrecht om met mijn zoon jaar in jaar uit, zeven dagen per de week ons Wing-Chun systeem te verspreiden in verschillende plaatsen in Nederland.

Robert jr. is een professionele leraar.

Robert Vogel jr. en Robert Vogel sr.
-
-

Gratis proefles

Interesse in een gratis proefles? Neem contact op.

 

Tel: 06-53241445
E-mail: info@wing-chun.nl
Of vul onderstaand formulier in: